Tietosuojaseloste

Tämä on Lapin Lihan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Lapin Liha Oy, Ahjotie 9, 96100 Rovaniemi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Niklas Lindström, niklas.lindstrom@polaricavilt.se

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri, rekisteri yhteistyökumppaneista

Tämä seloste kertoo mitä tietoja Lapin Lihan verkkokaupassa ja sen sivuilla käyvistä kerätään, ja miten tietoja hyödynnetään.

Rekisterien tietosisältö, tietojen tallentaminen ja käyttö

Rekistereihin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) ja ostohistoria. Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä mm. verkkokauppaostosten yhteydessä, verkkokauppa-asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Lapin Liha ei koskaan luovuta keräämiään tietoja kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaisten niin vaatiessa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

  • asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoitaminen
  • verkkosivukävijöiden tietojen käsittely verkkosivujen toiminnallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi
  • henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyviin tarkoituksiin, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen ja markkinointi

Lisäksi rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käsitellä tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti rekisterinpitäjän sidosryhmäviestintään, kuten uutiskirjeiden, sähköisten tiedotteiden ja sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen liittyen.

Käytämme uutiskirjeiden lähettämisessä yhdysvaltalaista Hubspot-palvelua. Hubspot vastaa osaltaan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta. Henkilötietoja voidaan käsittelijän toimesta käsitellä myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, mutta käsittelijä on sitoutunut käsittelytoimissaan noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita tietojen siirroissa. Lisätietoja Hubspotin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

Rekisterien suojauksen periaatteet

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluun.

Tietojen tarkistus, poistaminen ja kielto-oikeus

Jokaisella tietonsa antaneella henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Lapin Lihalle. Lapin Liha voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Lapin Liha vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai liikesuhteen päättyessä.

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Evästeet

Lapin Liha käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään antamaan vierailijoille pääsy erilaisiin toimintoihin ja palveluihin, sekä keräämään rajatusti tietoa kävijöistä.

Käytämme kolmannen osapuolen evästeitä (esim. Google Analytics, Hubspot ja Facebook-pikseli) tallentaaksemme anonyymeja tilastoja siitä, miten sivustolla vierailevat käyttävät sivustoa. Näillä evästeillä ei kerätä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita.

Esimerkiksi Facebook-pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen juuri oikeille ihmisille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä, vaan kävijät pysyvät anonyymeinä verkkopalvelun tuottajalle.

Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia. Jos poistat evästeet käytöstä tällä sivustolla, osa palveluista tai sivun osista ei välttämättä toimi oikein.

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, kuten Facebookiin ja Googlen hallinnoimaan YouTubeen. Niiden kautta tuleva sisältö latautuu kolmannen osapuolen palvelimilta. Facebook, Hubspot, Google ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassa olevien ehtojensa mukaisesti.

Verkkokauppa

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitelläänKlarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.